fbpx

Bảo mật thông tin

Máy chủ Server của chúng tôi được đặt tại địa điểm an toàn nhất ở Hà Nội-Việt Nam. Chúng tôi cam kết không đặt máy chủ Server ngoài lãnh thổ Việt nam để đảm bảo quyền lợi bảo mật thông tin cũng như trong quá trình hoạt động không bị dán đoạn với bất kỳ lý do khách quan nào, giám sát hệ thống và mạng, cập nhật firmware mới khi có thêm tính năng mở rộng nâng cấp. Chúng tôi là một tập thể luôn đoàn kết, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm là trọng trách số 1, luôn biết lắng nghe và đã làm việc siêng năng để đảm bảo dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn được bảo mật ở mức mã hóa cao nhất và lưu trữ trên máy chủ đám mây, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu xử lý bảo mật thông tin tốt nhất dành cho người dùng.

Chuyển lên trên