fbpx

BỘ ĐÀM 3G

         

 

                                          Bộ đàm HG-F500H

Bộ đàm HG-F500H chính là máy vô tuyến thu phát đàm thoại hai chiều, liên lạc thoại giữa 1 thiết bị với 1 thiết bị (one to one ) hoặc nhiều thiết bị khác (one to All ), sử dụng đàm thoại thu phát hai chiều “transceiver” tương tự như máy bộ đàm “analog” truyền thống trước đây.Chúng tôi nhà cung cấp sẽ thiết lập cấu hình nhóm riêng và gửi thiết bị đầu cuối đến địa chỉ người dùng yêu cầu, sau khi người dùng nhận được thiết bị lúc đó đã có thể sử dụng ngay lập tức, kèm theo tài liệu hướng dẫn khai thác vận hành, sử dụng tất cả các tính năng sẵn có một cách hiệu quả nhất, trong quá trình hoạt động người dùng có thể gửi yêu cầu bổ sung, mở rộng thêm các tính năng, mang tính chất đặc thù phù hợp công việc kinh doanh của mình để đem lại hiệu quả nhất.

 

Chuyển lên trên